Návrh VZN obce Ducové č. 01/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre kalendárny rok 2023

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy