Preskočiť na obsah

Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor – Rozhodnutie – schválenie pozemkových úprav v katastrálnom území Ducové