Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor – Rozhodnutie – schválenie pozemkových úprav v katastrálnom území Ducové

Zverejnené
8. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2023 − 22. marca 2023
Kategória

Prílohy