Preskočiť na obsah

Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ducové