Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor – Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ducové

Zverejnené
4. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2023 − 2. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 0011/2023

Prílohy