Plánované prerušenie distribúcie elektriny a vody – 4.4.2023

Zverejnené
23. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2023 − 5. apríla 2023
Kategória

Prílohy