Poriadok bohoslužieb a farské oznamy – 12.-18. septembra 2022

Zverejnené
12. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. septembra 2022 − 19. septembra 2022
Kategória

Prílohy