Poriadok bohoslužieb a farské oznamy 14. – 20. 11. 2022

Zverejnené
14. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. novembra 2022 − 21. novembra 2022
Kategória

Prílohy