Poriadok bohoslužieb a farské oznamy – 19.-25.9.2022

Zverejnené
19. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. septembra 2022 − 26. septembra 2022
Kategória

Prílohy