Poriadok bohoslužieb a farské oznamy – 21.-27.11.2022

Zverejnené
21. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2022 − 28. novembra 2022
Kategória

Prílohy