Poriadok bohoslužieb a farské oznamy – 25. 4. – 1. 5. 2022

Zverejnené
25. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. apríla 2022 − 2. mája 2022
Kategória

Prílohy