Poriadok bohoslužieb a farské oznamy – 27. 6. – 3. 7. 2022

Zverejnené
27. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júna 2022 − 4. júla 2022
Kategória

Prílohy