Poriadok bohoslužieb a farské oznamy 29.8. – 4.9.2022

Zverejnené
30. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. augusta 2022 − 5. septembra 2022
Kategória

Prílohy