Poriadok bohoslužieb a farské oznamy – 3. – 9. októbra 2022

Zverejnené
3. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. októbra 2022 − 10. októbra 2022
Kategória

Prílohy