Poriadok bohoslužieb a farské oznamy – 31.10. – 6. 11. 2022

Zverejnené
31. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. októbra 2022 − 7. novembra 2022
Kategória

Prílohy