Poriadok bohoslužieb a farské oznamy 4. – 10. októbra 2021

Zverejnené
5. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. októbra 2021 − 11. októbra 2021
Kategória

Prílohy