Poriadok bohoslužieb a farské oznamy 7. – 13. 11. 2022

Zverejnené
7. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. novembra 2022 − 14. novembra 2022
Kategória

Prílohy