Poriadok bohoslužieb a farské oznamy od 15. 8. – 21. 8. 2022

Zverejnené
15. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. augusta 2022 − 22. augusta 2022
Kategória

Prílohy