Prerušenie dodávky elektriny a pitnej vody – 20. septembra 2022

Zverejnené
13. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2022 − 21. septembra 2022
Kategória

Prílohy