Prerušenie dodávky elektriny

Zverejnené
24. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. augusta 2022 − 6. septembra 2022
Kategória

Prílohy