RÚVZ Trnava – Jesenná deratizácia v termíne od 24.10.2022 do 27.11.2022

Zverejnené
13. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. októbra 2022 − 27. novembra 2022
Kategória

Prílohy