Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Ducové – pozemkové úpravy

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2022 − 1. augusta 2022
Kategória

Prílohy