SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU 1. OKTÓBRA 2022 ZAČIATOK O 10:00 H PRI KD DUCOVÉ, PRIHLÁŠKY DO 28.09.2022 NA OÚ DUCOVÉ ALEBO TEL. 0918 426 722

Zverejnené
26. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. septembra 2022 − 1. októbra 2022
Kategória

Prílohy