Svätá omša 14. mája 2022 o 16:00 h v kultúrnom dome Ducové

Zverejnené
9. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2022 − 14. mája 2022
Kategória

Prílohy