Svätá omša 20. augusta 2022

Zverejnené
15. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. augusta 2022 − 21. augusta 2022
Kategória

Prílohy