Svätá omša – 26. 11. 2022

Zverejnené
21. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2022 − 28. novembra 2022
Kategória

Prílohy