Svätá omša – 9. októbra 2021 o 15.30 hod.

Zverejnené
4. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. októbra 2021 − 11. októbra 2021
Kategória

Prílohy