Preskočiť na obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Obec Lúka – Oznámenie o začatí územného konania na stavbu „INS_FTTH_PN_PIES_01_Transport po Lúka a Modrová“