Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové

Zverejnené
1. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. augusta 2022 − 30. augusta 2022
Kategória

Prílohy