Preskočiť na obsah

VZN č. 05/2022 zo dňa 30.11.2022 Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové