VZN č. 05/2022 zo dňa 30.11.2022 Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 2. januára 2023
Kategória

Prílohy