Zámer predaja pozemku obce Ducové pre MUDr. Jarmila Čuperková a Ing. arch. Viliam Čuperka

Zverejnené
3. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. decembra 2021 − 20. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy