Zámer predaja pozemku

Zverejnené
28. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2021 − 12. októbra 2021
Kategória

Prílohy