Termíny vývozu odpadu

OBECNÝ ÚRAD DUCOVÉ
v spolupráci so spoločnosťou
Stredisko Piešťany

Rok 2021 –  1. polrok
Termín odvozu skla, zberového papiera a ostatných plastov

Papier

Január
Február18. štvrtok
Marec
Apríl 15. štvrtok 
Máj 
Jún10. štvrtok

Plastová nádoba  (slúži len na zber papiera)

Zberá sa: Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, vlnité lepenky, sáčky, fólie, igelity

Nezberá sa :  pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami

PET fľaše a ostatné plasty

Január 13. streda
Február24. streda 
Marec
Apríl 21. streda 
Máj – 
Jún 16. streda


Vrecia iba priesvitné (slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)

Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave.

Nezberá sa:     sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky  – potravín, papier.

Sklo

Január 15. piatok
Február19. piatok 
Marec26. piatok 
Apríl 30. piatok
Máj
Jún 4. piatok

1 100 l kontajner Sklo

Zberá sa:  prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Nesmie obsahovať:  žiarivky,  porcelán, kovové a  plastové  uzávery  fliaš,  papier

Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Informácie: Piešťany, Valová 44  Tel.: 033/7741954 alebo Obecný úrad Ducové

KOVY 1100 l
Január 15. piatok
Február25. štvrtok 
Marec
Apríl 7. streda
Máj20. štvrtok 
Jún 30. streda 
 
 TETRAPAKY 1100 l
Január 28. štvrtok 
Február
Marec5. piatok 
Apríl 16. piatok
Máj28. piatok
Jún 
 

Termíny vývozu KO a separované zberu

Zverejnené 3. januára 2021.
Upravené 12. januára 2021.