Preskočiť na obsah

Termíny vývozu odpadu

Zverejnené 30.6.2022.

OBECNÝ ÚRAD DUCOVÉ
v spolupráci so spoločnosťou
Stredisko Piešťany

Rok 2022 –  2. polrok

Termín odvozu skla, zberového papiera a ostatných plastov

Papier

Júl
August5. piatok
September29. štvrtok
Október
November25. piatok
December

Plastová nádoba  (slúži len na zber papiera)

Zberá sa: Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky

Nezberá sa :  pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a ostatné plasty sa zberajú osobitne do vreca.

PET fľaše a ostatné plasty

Júl1. piatok
August10. streda
September21. streda
Október –
November16. streda
December

Vrecia iba priesvitné (slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)

Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín.

Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)

Sklo

Júl8. piatok
August12. piatok 
September16. piatok 
Október21. piatok
November25. piatok
December 

1 100 l kontajner – Sklo

Zberá sa:  prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Nesmie obsahovať:  žiarivky,  porcelán, kovové a  plastové  uzávery  fliaš,  papier

Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

Kovy 1100 l

Júl
August17. streda
September23. piatok
Október 
November4. piatok
December16. piatok 

Plastová nádoba (slúži len na zber kovov)

Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.

Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod.

Zberová nádoba nesmie obsahovať: kovy znečistené surovinami.

Tetrapaky 1100 l

Júl
August5. piatok
September16. piatok
Október28. piatok
November
December9. piatok
 

Plastová nádoba – oranžová (slúži na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báže lepenky – tetrapakov)

Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP. Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.

Zberová nádoba nesmie obsahovať: tetrapaky znečistené surovinami.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Informácie: Piešťany, Valová 44  Tel.: 033/7741954 alebo Obecný úrad Ducové

Termíny vývozu KO a separované zberu