Preskočiť na obsah

Upozornenie – zmena v parkovaní

Zverejnené 23.2.2024.

Zmena v parkovaní na chodníkoch od 1.10.2023

Od 1.októbra 2023 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 25 ods. 1 písm. q) vodičom je zakázané zastavenie a státie na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2. ( iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.).

  • Žiadame týmto obyvateľov obce, aby parkovali na vlastných pozemkoch pri svojich rodinných domoch.

 Ďakujeme za porozumenie