Navrhovateľ – Slovak Telekom, a.s., Územné rozhodnutie – Verejná vyhláška – názov stavby INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové

Zverejnené
26. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. apríla 2021 − 10. mája 2021