Poriadok bohoslužieb – 6. 9. – 12. 9. 2021

Zverejnené
6. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. septembra 2021 − 13. septembra 2021