Testovanie na COVID-19 bude v piatok 02.04.2021 v čase od 9:00 do 12:00 h v KD Ducové

Zverejnené
30. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2021 − 2. apríla 2021