Informácia o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 18. júla 2022
Kategória

Prílohy