Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Ducové č. 04/2019