Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – strategický dokument ,,Zmeny a doplnky 03/2021 Územného plánu obce Ducové“ a Oprava rozhodnutia č. OU-PN-OSZP-2022/002887-019, zo dňa 11.05.2022

Zverejnené
13. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. mája 2022 − 27. mája 2022
Kategória

Prílohy