Volebný obvod a volebná miestnosť pre voľby v roku 2022

Zverejnené
4. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. augusta 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy