Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Ducové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 31.8.2022

Začiatok účinnosti 31.8.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Ducové

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ Výskumný ústav vodného hospodárstva

Dodávateľ - Sídlo Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 5, 812 49 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00156850

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 26.8.2022

Začiatok účinnosti 2.9.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Suma s DPH 84,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Ducové

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hlístová Emília

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Bartoš Emil

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hlísta Pavol

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Hlísta, 32 - zmluva o hrobovom mieste

Dátum podpísania 15.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Drahovský Jozef

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 10.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Behúlová Daniela

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Behulová, 27 - zmluva o hrobovom mieste

Dátum podpísania 18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Matúš Pavol

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Matúš Pavol

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Maliková Drahomíra

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

zmluva-hrobové miesto-Maliková, 70

Dátum podpísania 18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Poláčková Jana

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.8.2022

Začiatok účinnosti 5.8.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Dodávateľ Tatiana Cupanová

Dodávateľ - Sídlo Ducové 121, 922 21 Ducové

Dodávateľ - IČO 31826270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy