Preskočiť na obsah

Zmeny a doplnky 04/2023 Územného plánu obce Ducové

Zverejnené
31. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. júla 2023 − 13. augusta 2023
Kategória

-Oznámenie o stategickom dokumente

-Oznámenie dotknutej obce podľa §6 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z.

-Do oznámenia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Ducové – robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Prílohy