Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Ducové.

Nadpis

Zverejnené

Územný plán Zmeny a doplnky 03/2021 – čistopis

21.12.2022

Územný plán Zmeny a doplnky 03/2021 – návrh

21.12.2021

Územný plán Zmeny a doplnky 02/2016

21.12.2016